Call
+420 602 713 273

Jak postupovat při úmrtí

V nejtěžší chvíli života, která Vás právě potkala, Vám nabízíme naši pomoc při zajištění důstojného rozloučení s Vašim blízkým zesnulým.
Zajistíme Vám komplexní služby.

Postup při úmrtí doma

Smrt Vašeho blízkého musí vždy konstatovat lékař.

Nutno přivolat:

 • záchrannou službu tel. 155, 112
 • případně přímo koronera pro Moravskoslezský kraj tel. 603 204 946

Lékař – ,,koroner“ vystaví ,,List o prohlídce zemřelého“

ve sdělení lékař uvede:

 • Pohřeb v zákonné lhůtě – pohřeb dle občanských zvyklostí, případně nařídí provedení pitvy

Po ohledání zesnulého lékařem, můžete zavolat naši pohřební službu CHARITAS, tel. 602 713 273, která zajistí převoz.

Postup při úmrtí na veřejnosti

 • Přivolat lékaře k ohledání zemřelého
 • Záchranná služba tel. 155, 112 – koroner tel. 603 204 946
 • Policie ČR tel. 158

Pokud není na místě nikdo z příbuzných, policie ČR zajistí převoz zesnulého pohřební službou na lednici pro zesnulé, je-li nařízená pitva – odvoz do ústavu soudního lékařství. Pozůstalí jsou informování policii ČR o dalším postupu.

Postup při úmrtí v nemocnici, v hospici a v ústavu sociální péče

Ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení v chladicím boxu zdravotnického zařízení zajišťuje zdravotní personál, který oznamuje úmrtí příbuzným.
Pozůstalí mají možnost výběru pohřebního ústavu.
Zvolený pohřební ústav nahlaste personálu v daném zařízení. 

Následně kontaktujte naši pohřební službu CHARITAS, tel. 602 713 273.

Převoz zesnulého ze zahraničí

Může nastat situace, kdy vám zemře váš drahý zesnulý mimo území ČR, někde v zahraničí a vyvstane otázka, co mám teď dělat?

…kontaktujte neprodleně naši pohřební službu CHARITAS, tel. 596 731 195 poradíme a vše potřebné za vás zajistíme.

V závislosti na konkrétním případě zajišťujeme převozy mimo Českou republiku vlastními zaměstnanci nebo smluvním certifikovaným parterem se specializací na tento druh převozů odkudkoliv v zahraničí.

K sjednání pohřbu vzít s sebou

 • Občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
 • Občanský průkaz – objednatele pohřbu
 • Při úmrtí dítěte – rodný list (je-li k dispozici)
 • Při úmrtí doma od lékaře – ,,koronera“ ohledací listy
 • Oděv pro zesnulého k uložení do rakve (je-li k dispozici)
 • Případně fotografii na parte
 • Finanční hotovost

K zajištění veškerých náležitostí doporučujeme kontaktovat naši pohřební službu CHARITAS bez zbytečného odkladu. Tel: 602 713 273

Telefonicky zodpovíme každou Vaší otázku

Mobil

602 713 273

Pevná linka

596 731 195