Call
+420 602 713 273

Civilní obřady

Civilní obřad zařizujeme po domluvě s pozůstalými dle vhodného místa, termínu a času konání obřadu.
Civilní obřad má své náležitosti. Může trvat přibližně cca 20 – 30 minut, na přání rodiny i déle. V této době je zahrnuta reprodukovaná hudba v délce 4-5 skladeb, mluvené slovo a kondolence smutečních hostů rodině zemřelého. Před začátkem pohřbu lze zesnulého vystavit. O vystavení rozhoduje výhradně objednavatel pohřbu. Je-li však rakev již z nemocnice označena „Zákaz otevření“, nelze provést ani identifikaci.

K civilnímu obřadu dále zajišťujeme:

Dechová hudba:

používá se tehdy, když je zesnulý vyprovázen z obřadní síně na hřbitov nebo se koná průvod s pohřebním vozem. Více info ZDE.

Reprodukovaná hudba:

výběr skladeb k obřadům je individuální.

Varhaník + zpěvačka. Více info ZDE.

Řečník:

po domluvě je zajištěn řečník, který přečte při obřadu životopisné data zesnulého, případně vhodné verše.
Proslov může říci rovněž příbuzný z rodiny nebo spolupracovník ze zaměstnání. Více info ZDE.

Smuteční vazba květin:

květiny na přání rodiny domlouváme v kanceláři a dovážíme na místo konání obřadu. Více info ZDE.

Autobus:

pro účastníky pohřbu zajištujeme autobusovou přepravu na místo konání.

Pokud je sjednána kremace zesnulého:

pohřební ústav po ukončeném obřadu převáží zesnulého ke zpopelnění se všemi náležitostmi.
Poté telefonicky informuje objednavatele pohřbu, kdy si může zpopelněné ostatky vyzvednout v pohřebním ústavu nebo dle domluvy v krematoriu.

Pokud je sjednáno uložení těla do hrobu, hrobky:

podmínkou je mít k dispozici hrobové místo, řádnou nájemní smlouvu, souhlas hřbitovní správy k pohřbení. Pokud hřbitovní správa nezajišťuje výkopové práce, pohřební ústav zajistí výkop, otevření hrobky a dokládá hřbitovní správě doklad o pohřbení se všemi náležitostmi. Více info ZDE.

Smuteční průvod:

je přemístění zesnulého z místa konání pohřbu na hřbitov pohřebním vozem.

Řízení pohřbu provádí obřadník v obřadní síni.

Průběh smutečního rozloučení lze upravit dle místních zvyklostí a přání rodiny.

Máte zájem o Civilní obřad nebo Vás zajímá více informací?

Mobil

602 713 273

Pevná linka

596 731 195