Call
+420 602 713 273

Církevní obřady

Církevní obřady zařizujeme po domluvě s pozůstalými dle místa a náboženského vyznání s duchovním, který sdělí vhodný termín a čas konání obřadu. Následuje osobní setkání pozůstalých s duchovním, který provede zápis do své knihy a převezme smuteční oznámení na vývěsku kostela. Rovněž si domluví platbu za propůjčení církevních prostor.

Církevní obřad má své náležitosti. Může trvat přibližně cca 25 – 50 minut a to beze mše nebo se mši svatou, upřesní pozůstalí s knězem. Před začátkem pohřbu lze zesnulého vystavit. O vystavení rozhoduje výhradně objednavatel pohřbu. Je-li však rakev již z nemocnice označena „Zákaz otevření“, nelze provést ani identifikaci. V kostele hraje varhaník, který může mít k dispozici pěvecký sbor či zpěvačku, to je individuální, doprovází duchovního při bohoslužbě. V kostele není k dispozici reprodukovaná hudba.

K domluvenému církevnímu obřadu dále zajišťujeme:

Dechová hudba:

hraje obvykle 30 minut před počátkem obřadu, po ukončení obřadu, při vynášení zesnulého z kostela nebo při průvodu a pohřbení na hřbitově. Více info ZDE.

Nosiči:

zvyklostí jsou 4 muži (nosiči), kteří uchopí rakev – úkon nesení na katafalk před obřadem a po ukončení obřadu do smutečního vozu, či pohřbení – spuštění do země. Více info ZDE.

Smuteční vazby květin:

květiny na přání rodiny domlouváme v kanceláři a dovážíme na místo konání obřadu. 
Více info ZDE.

Autobus:

pro účastníky pohřbu zajištujeme autobusovou přepravu na místo konání.

Pokud je sjednána kremace zesnulého:

pohřební ústav po ukončeném obřadu převáží zesnulého ke zpopelnění se všemi náležitostmi.
Poté telefonicky informuje objednavatele pohřbu, kdy si může zpopelněné ostatky vyzvednout v pohřebním ústavu nebo dle domluvy v krematoriu.

Pokud je sjednáno uložení těla do hrobu, hrobky:

podmínkou je mít k dispozici hrobové místo, řádnou nájemní smlouvu, souhlas hřbitovní správy k pohřbení. Pokud hřbitovní správa nezajišťuje výkopové práce, pohřební ústav zajistí výkop, otevření hrobky a dokládá hřbitovní správě doklad o pohřbení se všemi náležitostmi. Více info ZDE.

Smuteční průvod:

je přemístění zesnulého z místa konání pohřbu na hřbitov pohřebním vozem nebo smutečním kočárem s koňmi.

Řízení pohřbu provádí zaměstnanci pohřebního ústavu.
Průběh smutečního rozloučení lze upravit dle místních zvyklostí a požadavků rodiny.

Máte zájem o Církevní obřad nebo Vás zajímá více informací?

Mobil

602 713 273

Pevná linka

596 731 195