Call
+420 602 713 273

Rozloučení v úzkém rodinném kruhu

Rozloučení v úzkém rodinném kruhu
Domlouváme termín, hodinu a místo.

Může být provedeno např.:

Privátní rozloučení:

Jedná se o rozloučení bez účasti pozůstalých v krematoriu.
Domluven je den a hodina zpopelnění zesnulého. Pozůstalí se mohou sejít v rodinném kruhu na dohodnutém místě např. doma a povzpomínají si.

Vystavení zesnulého v budově slezskoostravského krematoria

rozloučení pro účast 1 – 3 osob
Jedná se o vizuální rozloučení se zesnulým v délce 15 minut. Probíhá bez přítomnosti řečnice a bez hudby. Je určeno nejvýše pro 2 až 3 pozůstalé. Provádí se v místnosti určené
k identifikaci zesnulé osoby.

Od 1. 1. 2002 je v platnosti zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, který umožňuje provést toto vystavení pouze do 1 týdne od data úmrtí (viz zákon č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. c). V případě, že od úmrtí uplynula doba delší než 1 týden, povoluje zákon pouze provedení identifikace zesnulého. Rozloučení pak probíhá při uzavřené rakvi.

Vystavení zesnulého v budově slezskoostravského krematoria

rozloučení pro účast 10 – 20 osob
Tato varianta nabízí pouze možnost vizuálního rozloučení se zesnulým v délce 20 minut. Probíhá bez přítomnosti řečnice a bez hudby. Pro vystavení zesnulého slouží k tomu určená místnost se skleněnou stěnou, za níž je rakev se zesnulým umístěna. Počet smutečních hostů v rozmezí 10 až 20..
Od 1. 1. 2002 je v platnosti zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, který umožňuje provést toto vystavení pouze do 1 týdne od data úmrtí (viz zákon č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. c). V případě, že od úmrtí uplynula doba delší než 1 týden, povoluje zákon pouze provedení identifikace zesnulého. Vystavit lze pak pouze uzavřenou rakev

Rozloučení v úzkém rodinném kruhu v salónku slezskoostravského krematoria

Tento způsob smutečního rozloučení zajišťujeme denně v rozmezí od 8,00 hod. do 17,00 hod. podle termínů, které si jednotlivé pohřební služby objednají na dispečinku krematoria. Na rozdíl od smutečního obřadu lze sjednat zahájení tohoto rozloučení libovolně. Délka trvání je 20 minut. Probíhá v klimatizovaném salonku v krematoriu, který má kapacitu 7 míst k sezení a nejvýše 5 míst ke stání. Větší počet smutečních hostů nedoporučujeme vzhledem k prostorovým možnostem. Při tomto rozloučení není přítomna řečnice a není možno vybírat hudební skladby. Rakev se zesnulým je vystavena za skleněnou stěnou k poslednímu rozloučení. Pozůstalí mají možnost zvolit si, zda budou se zesnulým až do poslední chvíle a budou sledovat zavezení rakve do kremační pece, či nikoliv. V případě, že této možnosti nevyužijí, před zavezení rakve do pece se žaluzie uzavřou a tím rozloučení končí.

Od 1. 1. 2002 je v platnosti zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, který umožňuje provést toto vystavení pouze do 1 týdne od data úmrtí (viz zákon č. 256/2001 Sb., § 4 odst. 1 písm. c). V případě, že od úmrtí uplynula doba delší než 1 týden, povoluje zákon pouze provedení identifikace zesnulého. Vystavit lze pak pouze uzavřenou rakev.

O vystavení rozhoduje výhradně objednavatel pohřbu. Je-li však rakev již z nemocnice označena „Zákaz otevření“, nelze provést ani identifikaci.

Poté telefonicky informujeme objednavatele pohřbu, kdy si může zpopelněné ostatky vyzvednout v pohřebním ústavu nebo dle domluvy v krematoriu.

Máte zájem o Rozloučení v úzkém rodinném kruhu nebo Vás zajímá více informací?

Mobil

602 713 273

Pevná linka

596 731 195