Historie

Pohřební ústav Charitas byl založen roku 1932 Vítězslavem Svobodou jako jeden z mála P.Ú. na Ostravsku. Vítězslav Svoboda jakožto zakladatel rozvíjel P.Ú. velmi úspěšně.

V roce 1950 se dalším nástupcem stal zeť Bedřich Dernický až do doby nastolení tehdejšího režimu, který bránil v jeho dalšímu samostatnému vývoji. I přesto P.Ú. fungoval pod komunálními službami.

P.Ú. Charitas je rodinnou firmou, která se stala soukromou od roku 1990, kdy jeho dědic a dnešní vlastník Vítězslav Dernický společně se svou dcerou Pavlínou Sojčákovou Dernickou zkvalitnil poskytování služeb společnosti, na kterou se budete moci vždy v nejtěžší chvíli života spolehnout.