Služby

Zajišťujeme nepřetržitě převozy zesnulých z

 • bytu
 • ústavu sociální péče
 • domovu důchodců
 • nemocničních zařízení
 • při úmrtí na veřejnosti

Provádíme převozy zesnulých v rámci celé ČR i do zahraničí. Zajišťujeme smuteční obřady se všemi náležitostmi a požadavky

 • pohřby bez obřadu
 • pohřby s obřadem (církevní, civilní)
 • pohřby v úzkém rodinném kruhu

Nabízíme potřebné předměty k pohřebním obřadům: rakve, příkrovy, kříže, svíce, šerpy, květiny... Další služby k obřadům: výkopy hrobů, nosiči, dechová hudba, smuteční řečník, autobus pro smuteční hosty, fotograf.

 • Kromě běžných průvodů s autem můžeme vypravit i staročeský pohřební průvod s koňmi, s pohřebním vozem a exklusivní dechovou hudbou.
 • Možnost vytištění smutečního oznámení na počkání, tisk i s foto.
 • Zprostředkování oznámení o úmrtí v MS Deníku, foto keramiku, památeční sklo, zhotovení štítků na urny. Prodej obalů na urny, urnové šachtice a další.
 • Provádíme přesypy uren a exhumace tělesných ostatků...

PŘI ÚMRTÍ MĚJTE PŘIPRAVENY TYTO DOKLADY:

 • Občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
 • Občanský průkaz objednavatele pohřbu
 • Rodný nebo oddací list zesnulého
 • Při úmrtí doma od lékaře ohledací listy
 • Oděv pro zesnulého k uložení do rakve
 • Případně fotografii např. na parte

Zařizujeme náležitosti k vystavení úmrtího listu.

Na našem telefonním čísle Vám zodpovíme každou Vaší otázku související s pohřebními službami.

S nejvyšší úctou Vám poslouží Vítězslav Dernický
majitel pohřebního ústavu Charitas
Ostrava – Nová Bělá